Zeszyty Pracy Socjalnej

Zeszyty Pracy Socjalnej wydawane są przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1994 roku, jako seria podejmująca najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą. Publikacja w wersji drukowanej była przekazywana wszystkim najważniejszym ośrodkom akademickim i instytucjom działającym na obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, pomocy i pracy socjalnej. Od 2013 roku Czasopismo ukazuje się również w wersji elektronicznej. Szczegóły na stronie: http://www.ejournals.eu/ZPS/

Wykaz "Zeszytów Pracy Socjalnej"

 • Maria Bocheńska-Seweryn, Krzysztof Frysztacki, Krystyna Kluzowa (red.) Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, Kraków 1994, ZPS nr 1
 • Francesco Villa Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna, Kraków 1997, ZPS nr 2
 • Zofia Butrym Istota pracy socjalnej, Kraków 1998, ZPS nr 3
 • Krzysztof Frysztacki (red.) Education for New Challenges and Problems for Social Work and Nongovernmental Organizations. Praca socjalna, działalność pozarządowa i edukacja: wyzwania i potrzeby, Kraków 1999, ZPS nr 4
 • Maria Bocheńska-Seweryn, Krzysztof Frysztacki, Krystyna Kluz (red.) Wypisy z wybranych zagadnień pracy socjalnej, Wydanie II (poprawione), Kraków 2000, ZPS nr 5
 • Krzysztof Frysztacki (red.) Wartości i normy społeczne – wokół uwarunkowań i czynników pracy socjalnej, Kraków 2002, ZPS nr 6
 • Maria Bocheńska-Seweryn, Jolanta Grotowska-Leder (red.) Old and New Poverty in Post-Communist Europe, Kraków 2003, ZPS nr 7
 • Katarzyna Ornacka Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003, ZPS nr 8
 • Hubert Kaszyński Socjologiczna praca socjalna w trosce o zdrowie psychiczne, Kraków 2004, ZPS nr 9
 • Lucjan Miś (red.) Social and Health Care Problems as Seen From Berlin and Cracow, Kraków 2005, ZPS nr 10
 • Marcjanna Nóżka Włóczęgostwo. Zjawisko społeczne i interwencja socjalna, Kraków 2006, ZPS nr 11
 • Katarzyna Ornacka (red.) Cracow-Berlin Debate on Children, Families and Poverty, Kraków 2007, ZPS nr 12
 • Karolina Keler, Marcjanna Nóżka (red.) Granice i zastosowania reklamy społecznej, Kraków 2007, PS nr 13
 • Lucjan Miś (red.) Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach. Wydanie jubileuszowe (20-lecie studiów o specjalności pracy socjalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim), Kraków 2008, ZPS nr 14
 • Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Katarzyna Ornacka (red.) Społeczeństwo i praca socjalna. Z prac magisterskich w Instytucie Socjologii UJ, Kraków 2009/10, ZPS nr 15
 • Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska (red.) Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, Kraków 2011, ZPS nr 16
 • Lucjan Miś Pytanie o cud. Problemy społeczne i praca socjalna, Kraków 2012, ZPS nr 17
 • Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska (red.) Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, Kraków 2013, ZPS nr 18
 • Lucjan Miś (red.) Krakowsko-Berlińska debata na temat dzieci i ich rodzin. Kontynuacja (Cracow-Berlin debate on children and families. Continuation), Kraków 2014, ZPS nr 19