Instytut Socjologii

dr hab. Marcin Lubaś - Dyrektor 

dr hab. Andrzej Bukowski - Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju

dr Ewa Kopczyńska - Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

Członkowie Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki - Kierownik Zakładu krzysztof.frysztacki@uj.edu.pl

dr hab. Lucjan Miś lucjan.mis@uj.edu.pl

dr hab. Hubert Kaszyński - Kierownik studiów pracy socjalnej hubert.kaszynski@uj.edu.pl

dr hab. Marcjanna Nóżka marcjanna.nozka@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Ornacka - Opiekun Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ katarzyna.ornacka@uj.edu.pl

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska marta.smagacz-poziemska@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Radzik - Koordynator ds. praktyk i wizyt studyjnych agnieszka.radzik@uj.edu.pl

 

Nasi doktoranci/Nasze doktorantki

mgr Olga Maciejewska o.maciejewska@uj.edu.pl

mgr Marta Kamińska marta.sznurowska@gmail.com