Obszary współpracy

W realizacji projektów socjalnych w ramach studiów współpracujemy z następującymi instytucjami:

  • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
  • Fundacja Rodzina Plus
  • Małopolski Instytut Kultury
  • Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Stowarzyszenie MONAR (Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie)
  • Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych PRO FAMILIA
  • Stowarzyszenie „Senior Na Czasie" w Tarnowie
  • Stowarzyszenie SIEMACHA
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie

Program studiów uzyskał pozytywną opinię m.in. ze strony następujących instytucji:

Stowarzyszenie MONAR (Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie),Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Sanok), Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Dom Pomocy Społecznej (Kraków, ul. Praska 25), Fundacja na rzecz Kobiet JA KOBIETA (Warszawa), Stowarzyszenie SIEMACHA, Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST (Warszawa), Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego (Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny 7B).