Dom Pomocy Społecznej O.O. Bonifratrów w Zebrzydowicach

Termin: 21.11.2018
Miejsce: Zebrzydowice i nie tylko
Organizator: Instytut Socjologii

Historia tego miejsca sięga 1599, kiedy Michał Zebrzydowski ufundował tu szpital dla rannych żołnierzy. Od XVII wieku obiektem opiekowali się bonifratrzy, którzy gospodarzą w nim do dziś.

W listopadzie studentki i studenci pracy socjalnej odwiedzili funkcjonujący tam od 1993 roku Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzystając z sześciu pracowni: plastyczno-ceramicznej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, zabawkarsko-krawieckiej, krawieckiej i technik multimedialnych rozwijają swoje umiejętności i przygotowują się do podjęcia aktywności zawodowej. Niestety w praktyce bardzo rzadko udaje się znaleźć im zatrudnienie, dlatego dla części chorych uczestnictwo w zajęciach WTZ przeciąga się nawet do dwudziestu lat.

Z Zebrzydowic studentki i studenci udali się do pobliskiego Zakrzowa, w którym działa pierwszy w Polsce inkubator kuchenny czyli miejsce, w którym miejscowi rolnicy mogą skorzystać z przestrzeni przetwórczej (bez konieczności ponoszenia kosztów stworzenia własnej infrastruktury).

Inkubator jest przykładem owocnej współpracy międzysektorowej, powstał z inicjatywy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania ,,Gościniec 4 żywiołów”. W Inkubatorze działa również spółdzielnia socjalna, która prowadzi sklepik z produktami lokalnymi i świadczy usługi cateringowe.

Opracowała: Anna Cioch

Data opublikowania: 11.02.2019
Osoba publikująca: Katarzyna Ornacka