Wizyta studyjna w Zakładzie Karnym w Trzebini

Termin: 18.03.2018

W Zakładzie Karnym w Trzebini przebywają skazani odbywający karę po raz pierwszy, w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego, w systemie zwykłym i programowanego oddziaływania, jak również skazani młodociani odbywający karę w warunkach zakładu typu otwartego i półotwartego w systemie programowanego oddziaływania.

Aktualna jednostka penitencjarna posiada 324 miejsca dla osób pozbawionych wolności.

Opracowanie: Agnieszka Radzik

Data opublikowania: 27.04.2018
Osoba publikująca: Katarzyna Ornacka