IV Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie - W stronę człowieka

Termin: 16.04.2018 - 18.04.2018
Miejsce: XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Instytut Socjologii UJ
Organizator: Instytut Socjologii UJ
Data opublikowania: 15.04.2018
Osoba publikująca: Katarzyna Ornacka