Krzywda. Odpowiedzialność. Przebudzenie

Termin: 13.03.2018 - 14.03.2018
Organizator: Instytut Socjologii UJ, XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie

W dniach 13-14 marca 2018 roku, w 75. rocznicę likwidacji krakowskiego getta odbędzie się niezwykłe wydarzenie organizowane przez Instytut Socjologii UJ, XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie oraz Instytut Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Patronat nad projektem objęło Stowarzyszenie Podgórze.pl.

Projekt zakłada zespołowe doświadczenie realizacji działań edukacyjnych skupionych wokół historii II Wojny Światowej, która odcisnęła swoje znaczące piętno w przestrzeni symbolicznej i materialnej Krakowa. Punktem skupienia wspólnej warsztatowej pracy studentów pracy socjalnej i socjologii IS UJ, licealistów, członków ITiES, nauczycieli, będzie dyskusja wokół społecznych znaczeń krakowskiego getta. Istotną częścią obchodów będzie Spacer aksjologiczny po terenie byłego obozu pracy i koncentracyjnego KL Plaszow. Symbolika spaceru - w dniu likwidacji getta krakowskiego - wiąże się z możliwością ludzkiego przekraczania doświadczenia krzywdy i otwartością na przyszłość i rozwój. Podejmiemy dyskusję nad obecnym stanem upamiętnienia terenu po byłym obozie KL Plaszow – o podejmowanych (i niepodejmowanych) próbach pamiętania o krzywdzie wyrządzonej dawnym mieszkańcom Krakowa oraz o społecznej odpowiedzialności współczesnych.

Obchody wzbogacone zostaną wykładem otwartym dla nauczycieli i rodziców pt. Dziecko i wojna na temat możliwości wykorzystania literatury dla dzieci i młodzieży w pracy edukacyjnej na temat Zagłady i II Wojny Światowej.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 marca 2018 roku w XLIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie przy ulicy Limanowskiego 60-62.

Opracowała: Olga Maciejewska

Data opublikowania: 23.02.2018
Osoba publikująca: Katarzyna Ornacka