Studenci pracy socjalnej rozpoczęli współpracę międzynarodową ... w Berlinie

Termin: 20.11.2017 - 26.11.2017
Miejsce: Berlin

Grupa studentów z IS UJ pod opieką mgr Olgi Maciejewskiej i dr hab. Huberta Kaszyńskiego przebywa teraz w Evangelishe Hochschule w Berlinie. Podczas naszego tygodniowego pobytu mamy przyjemność spotkać się grupami studentów z Niemiec i Francji, poznać system berliński pracy socjalnej oraz wymienić się doświadczeniami. Jest to okazja do czerpania inspiracji jak ulepszyć każdy z systemów. W programie wyjazdu przewidziane są wizyty studyjne w berlińskich ośrodkach pomagających osobom bezdomnym, uzależnionym, chorym psychicznie czy niepełnosprawnym. Kontynuacją naszego projektu będzie spotkanie w Tuluzie w marcu i przyjęcie przez Nas grupy francuskiej i niemieckiej w Krakowie w maju.

Opracowanie: Julia Pawlikowska, I rok praca socjalna

Data opublikowania: 24.11.2017
Osoba publikująca: Katarzyna Ornacka