Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol

Termin: 27.10.2017
Miejsce: CPES Parasol
Organizator: Instytut Socjologii
Witryna internetowa: www.parasol.org.pl/

W Parasolu wychodzimy do ludzi, towarzyszymy, motywujemy do zmian i odpowiedzialnie ich wspieramy, szanując godność każdego człowieka.

Najważniejszym polem działania jest terenowa praca socjalna, czyli streetworking. Prowadzona jest w środowisku otwartym, to znaczy na ulicach, podwórkach, skwerach. CPES Parasol był pionierem tych działań w Polsce. Pracownicy docierają do miejsc pracy/spotkań odbiorców programu, gdzie prowadzą działania edukacyjne, informują o formach dostępnej pomocy i udzielają wsparcia w sytuacjach trudnych.

Opracowanie: Agnieszka Radzik

Data opublikowania: 24.11.2017
Osoba publikująca: Katarzyna Ornacka