Studenci Pracy Socjalnej w Spółdzielni Socjalnej "OPOKA "

Termin: 17.11.2017
Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” jest pierwszym podmiotem ekonomii społecznej, który powstał w ramach Projektu „ABC Gospodarki Społecznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny). Działania prowadzone przez spółdzielnię łączą w sobie profesjonalizm działalności gospodarczej z nadrzędnym uwzględnieniem indywidualnych celów społecznych. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym, które wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. Tak określoną politykę spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności i doświadczenie pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości oferowanych usług. Większość kadry spółdzielni stanowią osoby, które były długotrwale bezrobotne, w tym niepełnosprawne. Dzięki działalności spółdzielni dostały szansę powrotu na rynek pracy oraz możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej.

Doskonale tą sytuację oddaje motto spółdzielni: „(…)najwyższy szczebel w złotej drabinie dobroczynności: zapobiegać ubóstwu ucząc zawodu, dając komuś pracę (…)”

Opracowanie: Agnieszka Radzik

 

Data opublikowania: 19.11.2017
Osoba publikująca: Katarzyna Ornacka