Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną

Termin: 30.11.2017 - 01.12.2017
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Badań im. Edyty Stein
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Badań im. Edyty Stein

Rozmowa w medycynie i opiece medycznej stanowi wielowymiarową przestrzeń, w której ujawniają się wszystkie najistotniejsze strony tego fenomenu, wywodzące się z teorii i realizujące się w codziennej praktyce. Rozmowa, przenikająca nieustannie spotkanie lekarza i pacjenta, jest wyzwaniem dla kolejnych pokoleń medyków i fenomenem złożonym, mającym zarówno aspekt przedmiotowy, ale i swój specyficzny aspekt podmiotowy - jest rozmową z kimś o nim samym w jego sytuacji granicznej, jaką stać się może choroba. W doświadczeniu rozmowy warto przywrócić nie tylko metodę empatii, lecz także poznawczo mocniejszą metodę wczucia, o której zdolność aplikacyjną w warunkach szpitalnych i obecność w procesie pielęgnacyjnym pacjenta paliatywnego pytać trzeba. Rozmowa umożliwia zatem poszukiwanie prawdy o człowieku i bycie człowiekiem, sięga poprzez wczucie do jego głębi i duchowości, niekiedy do Absolutu. W ich kontekście często staje się modlitwą i „przejściem” do spraw ostatecznych (fragm. Zaproszenia do udziału w konferencji).

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w tym niecodziennym wyddarzeniu. Instytut Socjologii będzie reprezentować trzyosobowy Zespół - nasza doktorantka mgr Olga Maciejewska, dr hab. Hubert Kaszyński oraz dr hab. Katarzyna Ornacka.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji znajdują się TUTAJ.

Data opublikowania: 16.11.2017
Osoba publikująca: Katarzyna Ornacka