Ogólnopolskie Forum Pracowników Socjalnych w Gdańsku

Termin: 26.11.2017 - 27.11.2017
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
Organizator: Uniwersytet Jagielloński (współorganizator)

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim Forum Pracowników Socjalnych - Troska. Umacnianie. Siła., które odbędzie się w dniach 26-27 listopada br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To będzie wyjątkowy Dzień Pracownika Socjalnego - dla pracowników i z pracownikami. 

W programie Wydarzenia planowane są warsztaty, wykłady, debaty i spotkania. Wykład wprowadzający pt. „Pracownik socjalny a nieoznaczone marginesy kulturowe” wygłosi Profesor Maria Flis z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Aktywny udział w przygotowaniu i realizacji Wydarzenia biorą - tworząc Komitet Organizacyjny i Naukowy - doktoranci Instytutu Socjologii UJ mgr Paweł Maczyński (reprezentujący także PFZPSiPS) i mgr Olga Maciejewska oraz dr hab. Hubert Kaszyński.

Organizatorami Forum są: Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, NSZZ "Solidarność": Region Gdański i Komisja Zakładowa przy MOPS Wrocław, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Szczegółowy program Forum dostępny jest na stronie http://federacja-socjalnych.pl/527-zapraszamy-do-udzialu-w-listopadowym-forum

 

Opracowanie: Agnieszka Radzik

Data opublikowania: 15.11.2017
Osoba publikująca: Katarzyna Ornacka