Udział pracowników w konferencjach krajowych i zagranicznych

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki

 • „Stany Zjednoczone Ameryki – welfare state oraz welfare socjety",  Współczesne koncepcje w polityce społecznej – wyzwania i realia".
 • „Status naukowy polskiej pracy socjalnej i jego korelaty", Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa.

dr hab. Hubert Kaszyński

 • Moderacja, O depresji wśród dobrych słów, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 23.02.2015.
 • Moderacja, Obudźmy nadzieję i szukajmy rozwiązań. Rola doświadczonych w procesie zdrowienia. Konferencja o zdrowiu psychicznym, Fundacja Leonardo, 20.03.2015.
 • Panel, Choroba: sprawa jednostki czy społeczeństwa, Uniwersytet Jagielloński, 21.04.2015.
 • Sekretarz naukowy, organizator, I Tydzień Pracy Socjalnej, Uniwersytet Jagielloński, 8-12.06.2015.
 • Warsztat, Subiektywna interpretacja rzeczywistości, czyli o psychozie i zdrowieniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 11.06.2015.
 • Moderacja, Otwarta przestrzeń edukacji, Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego,20.09.2015.
 • Wykład, Rola pracy socjalnej z osobami chorującymi psychicznie – jak skutecznie wspierać?,  Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego,21.09.2015.
 • Warsztat, O umacnianiu osób chorujących psychicznie, raz jeszcze, Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego,22.09.2015.
 • Moderacja, Spotkanie z Krystianem Głuszko autorem książki „Szukaj mnie wśród szaleńców", Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego,23.09.2015.
 • Moderacja, Wokół edukacji emocjonalnej, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, 21.10.2015.
 • Moderacja, Profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego,  Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, 22.10.2015.
 • Moderacja, Spotkanie z Krystianem Głuszko autorem książki „Szukaj mnie wśród szaleńców", Grupa Wydawnicza M-D-M – Targi Książki, 24.10.2015.
 • Panel, Wdrażanie nowych metod pracy socjalnej przez jednostki sektora pomocy społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 6.11.2015.
 • Panel, Kultura wykluczenia? Choroba jako wykluczenie, Uniwersytet Jagielloński, 13.11.2015.
 • Moderacja, Trzeci wiek dla trzeciego sektora, trzeci sektor dla trzeciego wieku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 16.11.2015.
 • Warsztat, Kuźnia talentów 2D – dodatkowa diagnoza, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 17.11.2015.

dr hab. Katarzyna Ornacka 

 • O roli dziecka jako interesariusza w systemie pomocy społecznej - wyzwania dla pracy socjalnej, Ogólnopolska konferencja pt. Interesariusze w pomocy społecznej.
 • Wokół dylematów etycznych profesjonalnego pomagania – kształtowanie relacji w pracy socjalnej, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dylematy etyczne pracownika socjalnego - granice interwencji.

dr Marcjann Nóżka

 • Sekretarz naukowy konferencji, Socjologia i socjologowie w kręgu władzy. Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Komitet Socjologii PAN.
 • "The Social Closing of Space – Identification with Space and Spatial Identity", w ramach panelu: Building the Self: Considering the Intersection of Landscape and Identity, Biennial Conference of the Finnish Anthropological Society 2015, Landscapes, sociality and materiality, Helsinki.

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska

 • „Relacyjność i dialektyczność przestrzeni miejskiej",  „Miasto i Władza", Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski.
 • wykłady na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie (Erasmus+ dla pracowników) - 11-15.05.2015.
 • uczestnictwo w Methodological Summer School na Uniwersytecie w Essex (stypendium Programu SET) - 27.07-7.08.2015.