Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstało w maju 2015 roku z inicjatywy samych studentów i studentek tego kierunku jako przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów oraz doświadczeń.

Istotą działań podejmowanych w ramach Koła jest uczenie się poprzez aktywne uczestnictwo w (od)budowaniu kultury pracy socjalnej.

Zaangażowanie w zmianę prowadzi do zwiększenia świadomości poczucia wpływu na rzeczywistość, daje jeszcze większą moc i pozytywną energię do budowania relacji z tymi Osobami, które wędrują przez życie w poszukiwaniu sensu.

Podstawą działalności Koła są wspólne inicjatywy skupione wokół promowania pracy socjalnej między innymi POPRZEZ:

  • integrację środowiska studenckiego,
  • współpracę z organizacjami oraz instytucjami aktywnie działającymi na rzecz pracy socjalnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
  • działalność naukowo-badawczą. 

Więcej na temat działalności Koła na stronie www.knpracasocjalna.socjologia.uj.edu.pl