Katalog kursów dla kierunku praca socjalna - już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma częściami Katalogu kursów, które obowiązują w roku akademickim 2016/2017.

W pierwszej części znajdują się informacje ogólne dotyczące studiowania i "poruszania się" po Instytucie Socjologii; w drugiej natomiast szczegółowy wykaz kursów realizowanych dla kierunku praca socjalna w bieżącym roku akademickim.

Część I katalogu OGÓLNA  - Zakładka 1

Część II katalogu SZCZEGÓŁOWA -  Zakładka 2