Katalog kursów i harmonogram zajęć - już dostępne!

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kursów dla kierunku PRACA SOCJALNA, który obowiązywać będzie w nowym roku akademickim 2018/2019.

Katalog_Praca_Socjalna