Nasi absolwenci na rynku pracy

Absolwenci pracy socjalnej w IS UJ mogą znaleźć pracę:

  • jako animatorzy wspólnot lokalnych, doradcy rodzinni, specjaliści od life coachingu
  • w firmach - działach HR i działach odpowiedzialnych za CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu)
  • w organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych
  • w instytucjach promocji zdrowia (także zdrowia psychicznego)
  • w instytucjach pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi
  • w instytucjach pomocy społecznej, placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach terapii uzależnień

Absolwenci pracy socjalnej w IS UJ uzyskują uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego.